Filosofie

een mens wordt mens in zijn ontmoeting met een ander mens

De Kiemschuur visie op de toekomst samenwonen & samenwerken geeft samenleven

Het is voorjaar 2018 als het lukt om onze gedachten aan het papier toe te vertrouwen. Tegen het licht van die periode moet u deze tekst ook lezen. Dit is ons vertrekpunt geweest, maar ook het verhaal van de waarden die wij in het leven delen, waar we steeds op terug kunnen en willen vallen.Filosofie van de Kiemschuur.


Voor mij liggen twee uitgaven van de rijksoverheid gericht op de ouder wordende Nederlander. De titels spreken voor zich: “Programma langer thuis” en “Eén tegen eenzaamheid”. Ik citeer: “doel is dat ouderen in hun eigen vertrouwde omgeving zelfstandig oud kunnen worden met een goede kwaliteit van leven” Het is natuurlijk niet toevallig dat beide publicaties onze aandacht krijgt.

Wij zijn Rosa de Haan en Jort van Ast al meer dan 30 jaar een getrouwd en samenwonend stel. Nee, wij voelen ons niet oud maar zijn wel op een punt in ons leven aangekomen dat we daar over willen nadenken, visie willen ontwikkelen. Wat is de betekenis van ouder worden en hoe krijgt dat vorm. In wonen, werken en vrije tijd. Zeker nu wij de leeftijd en het gevoel hebben dat wij daar invloed op kunnen uitoefenen.
De locatie aan de Richard Jungweg, waar wij al ruim twaalf jaar wonen heeft een mooie ontwikkeling ondergaan. Van een arbeidershuisje met schuur naar een plek die steeds meer samenvalt met zijn omgeving, natuurgebied het Easterskar. Nu redden we het samen nog. We kunnen het onderhouden en blijven het aanpassen aan onze visie op wonen. Wij zijn ook reëel. Hoe lang nog? Er moet nog veel gebeuren en wat als wij toch samen in de zeventig zijn. Zesduizend vierkante meter grond en een schuur die schreeuwt om renovatie. Misschien toch denken aan verkopen, verhuizen? En dan?

Al jaar en dag wordt er minimaal twee keer in de week samen gegeten. Onze hartsvriendin Gineke schuift aan. Die ontmoeting is van onschatbare waarde. Die drie hadden er vier moeten zijn, maar Gineke verloor nu bijna twintig jaar geleden haar man Hayo aan de gevolgen van een hartstilstand. Ook Gineke is uitgesproken over haar leven nu en haar leven in de toekomst. Gesprekken gaan over wat is geweest, wat nu leeft en wat de toekomst ons brengt. Van kinderen, kleinkinderen tot dagelijks werk. Zo spreken wij ook over wat de toekomst ons brengt. Het is helder, we delen veel opvattingen over dat wat van waarde is in ons leven en het is bijna een logisch gevolg van jarenlange vriendschap dat we uitspreken dat samen oud worden op deze locatie aan de Richard Jungweg geen rare gedachte is. We gniffelen: op oudere leeftijd de woonvorm in.
Er ontwikkelt zich een visie op ouder worden, wat ons bindt maar ook wat ons van elkaar onderscheidt Het project De Kiemschuur is de benaming die we geven aan het project. Immers, de locatie aan de Richard Jungweg is niet alleen een plek om te wonen (volgens het bestemmingsplan: wonen- voormalig boerderij). In het bestemmingsplan is ook vast laten leggen dat de plek het predicaat: opleiding- en trainingslocatie heeft gekregen. Alles valt samen. Essentiele behoeften in een mensenleven kunnen hier worden vervult. Je veilig voelen in jezelf, samen met anderen leven, je blijven ontwikkelen, een leven lang leren en uiteindelijk betekenis geven aan het leven door een rol te vervullen, werk te verrichten, vakman of vakvrouw kunnen zijn.
De Kiemschuur wordt een plek om samen te leven. Samen onder één dak te wonen, te koken, eten, wassen, drogen, het huis verwarmen, zelfvoorzienend te zijn, je groente te verbouwen, maar ook een plek om je terug te trekken, alleen te mogen zijn. De Kiemschuur is ook een plek om te werken en daarmee anderen te ontmoeten. Mindfulnesstrainingen, yoga lessen en een praktijk voor adem- en ontspanningstherapie. Maar ook een plek waar het Fryske Gea zijn rondleiding begint door het natuurgebied het Easterskar, de schoolmeester of juf een les verzorgt voordat er wordt gezocht naar kikkers en adders Het is een vergaderlocatie  en een plek voor een managementteam om de blik op de toekomst te richten.

En wat is onze kracht? In staat om bij een verschil van inzicht of een andere mening niet steeds inzoomen op het punt waar het verschil zichtbaar is. Nee (!) vooral de echte vraag duidelijk proberen te krijgen. Welke essentiele behoefte staat hier onder spanning.

De dialoog is ons tweede houvast. Niet gelijk hebben en krijgen maar in gesprek gaan en er samen uit willen komen. Echt luisteren.     Dat betekent voor ons bijna altijd vertragen, de tijd nemen, niet primair blijven reageren.
En als derde is onvoorwaardelijkheid in de relatie ons slotakkoord. De ander niet loslaten. Misschien even afstand nemen, lucht krijgen, maar dan weer instappen.
Schuif eens bij ons aan tafel als jij hier meer over wil weten!

Hoe was het ook al weer, zo mooi verwoord in het pamflet van de overheid: “doel is dat ouderen in hun eigen vertrouwde omgeving zelfstandig oud kunnen worden met een goede kwaliteit van leven” We maken het concreet en nodigen begin 2018 twee architecten uit om met ons mee te denken. Het programma van eisen wordt vertaalt naar de uiteindelijke ontwikkeling van de locatie aan de Richard Jungweg 2 dit alles binnen de grenzen van het vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied Noord – 2017 met als kenmerk: NL.IMRO.1940.BPBUI16BUITENGEB-VA01 Wij presenteren aan u het project de Kiemschuur. Een project waar wij samen kunnen wonen, voor ons zelf kunnen zorgen, de ander kunnen ontmoeten, invulling geven aan vrije tijd en betekenis aan het leven geven door te blijven werken voor en met anderen.

Rotsterhaule juli 2018
www.dekiemschuur.nl
Rosa de Haan
Gineke Sternsdorff
Jort van Ast